Co to są rozdzielnice elektryczne?

Rozdzielnice elektryczne są podstawowym elementem każdej instalacji energetycznej. Służą do dystrybucji energii elektrycznej i ochrony przewodów przed przeciążeniem oraz skutkami zwarcia. Mówiąc prosto, jest to miejsce, w którym energia dostarczana jest bezpośrednio do poszczególnych obwodów w domu czy biurze.

Standardowo, rozdzielnice elektryczne są zamontowane w pobliżu źródła zasilania, tak aby minimalizować długość przewodów. Pozostaje jednak ważne, aby były one łatwo dostępne dla użytkownika. Dzięki temu, w razie konieczności, możliwe jest szybkie odłączenie zasilania w danym obwodzie czy też jego całkowite wyłączenie.

Jakie rodzaje rozdzielnic elektrycznych można wyróżnić?

W zależności od miejsca użytkowania oraz przeznaczenia, wyróżniamy kilka rodzajów rozdzielnic. Budynkowe, które można spotkać w domach jednorodzinnych, blokach mieszkalnych czy budynkach usługowych i przemysłowych. Ta pierwsza grupa najczęściej zawiera mniej obwodów i jest mniej skomplikowana. Natomiast rozdzielnie przemysłowe są zazwyczaj większe i mają więcej obwodów, co wiąże się z większymi wymaganiami energetycznymi.

Drugim kryterium podziału jest rodzaj zabezpieczeń stosowanych w rozdzielnicy. Wyróżnia się tutaj rozdzielnice z zabezpieczeniami topikowymi, które są najbardziej popularne oraz z zabezpieczeniami tablicowymi oraz modułowymi. Wybór zabezpieczeń zależy od specyfiki instalacji, na przykład od liczby obwodów, które muszą być zabezpieczone, oraz od preferencji użytkownika co do łatwości obsługi i wymiany.

Jak prawidłowo dobrać rozdzielnice elektryczne?

Aby prawidłowo dobrać rozdzielnice elektryczne do domu czy miejsca pracy, należy wziąć pod uwagę kilka istotnych czynników. W pierwszej kolejności, ilość obwodów zasilających różnego rodzaju urządzenia. Każdy z nich wymaga osobnego zabezpieczenia, dlatego rozdzielnica powinna posiadać odpowiednią ilość miejsc na nie.

Znaczenie ma też rodzaj obudowy, który powinien odpowiadać warunkom, w jakich będzie eksploatowana rozdzielnica. Na przykład, rozdzielnice montowane na zewnątrz powinny posiadać odpowiedni stopień ochrony przed czynnikami atmosferycznymi. Podobnie, w miejscach o podwyższonym ryzyku pożaru, zaleca się stosowanie rozdzielnic o podwyższonej odporności ogniowej.