Terapia młodych uzależnionych osób.

Leczenie uzależnień młodzieży ma na pewno inną specyfikę i dynamikę. Stosuje się przeróżne narzędzia terapeutyczne. Leczenie uzależnień młodzieży wymaga specyficznej terapii rozwojowej oraz także rodzinnej. Nastolatek osadzony jest w rodzinie i jeszcze będzie do niej należał przez wiele lat. Trzeba o tym pamiętać podczas leczenia. Młodzi ludzie są także objęcie szkolnym obowiązkiem do ukończenia osiemnastego roku życia. Właśnie dlatego każda placówka, która oferuje leczenie uzależnień młodzieży musi im szkołę tę zapewnić. W przypadku terapii młodych osób mamy na pewno więcej obszarów do zaopiekowania. Psychoterapia musi uwzględnić samą specyfikę człowiek używającego substancji, a także zadbać o aspekt edukacji, prawny oraz wychowawczy. Wszystkie te obszary integrować trzeba do możliwości oraz wieku.

O przebiegu leczenia decyduje cały szereg przeróżnych czynników oraz zmiennych. Nie ma żadnych programów wyspecjalizowanych. Z uzależnionymi młodymi ludźmi powinno pracować się w oparciu o najnowsze naukowe badania, wskazujące konkretne metody leczenia o udowodnionej skuteczności. Do takowych metod zalicza się motywacyjny dialog, terapię poznawczo-behawioralną, interwencję kryzysową, wielosystemową terapię rodzin oraz wielowymiarową terapię rodzin. https://terapia-totu.pl/

O samej długości leczenia decyduje najczęściej NFZ (Narodowy Fundusz Zdrowia). To NFZ refunduje leczenie uzależnień w ośrodkach oraz poradniach. Także NFZ określa długość pobytu w stacjonarnej placówce lub też liczby wizyt w poradni. Czasami czas leczenia regulowany jest w obrębie tego, na co pozwala NFZ przez dany terapeutyczny zespół lub też placówkę świadczącą usługi leczenia uzależnień młodzieży.